تبلیغات
یاس های وحشی - پیر شدم...
یاس های وحشی
هرگز باور نمیكنم كه سال های سال همچنان زنده ماندنم به طول انجامد،چه خیال انگیز و جان بخش است اینجا نبودن...
ﻗﺼﺪﻡ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮﺩ.. 
                          ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ...
                       ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ...
             
   ﻗﺼﺪﻡ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ...
                        ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ...
                         ﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ...
                 
    ﻗﺼﺪﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﺩ...
                           ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ...
                       ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ...
                  
  ﻗﺼﺪﻡ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ...
                        ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ...
                       ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ..نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 1393 توسط SADEGH